Radio stanica
MUZZIK
 • MUZZIK
 • POP STAR
 • ROCK&ROLL
 • ADRIA
 • CAFE & CLUB
 • ELECTRO
 • ZZ TV
 • TRE X
 • BLUES
 • 80'SPIRIT
 • 90'SPIRIT
 • PROGRESS
 • HARD ROCK
 • SOUL
 • SENSE
 • WWM
 • JEKA
 • KAFANA
 • SACH
 • YU WAVE
 • RIVIJERA

Izložba „Tanjug javlja, rat je završen“

U okviru programa kojim obeležava 75 godina od kraja Drugog svetskog rata, u Muzeju Jugoslavije se 5. jula otvara izložba „TANJUG javlja, rat je završen“ u objektu Muzej 25. maj.

Na dokumentarnim fotografijama velike istorijske vrednosti, koje su prvi put predstavljene javnosti, publika može da vidi kako je izgledala Jugoslavija neposredno pre i posle oslobođenja.
Pomenute fotografije koje su snimili TANJUG-ovi foto-reporteri Petar Obradović, Branko Savić i Isak Кoen, tek nedavno su registrovane kao celina u okviru obimne foto-građe Muzeja Jugoslavije, a rad na pripremi izložbe prati i rad na dokumentaciji, kojom će čitava zbirka biti zaštićena kao kulturno dobro.
„Objektivom foto-reportera TANJUG-a zabeleženi su najvažniji društveno-politički događaji u ovom periodu. U foto-reportažama se mogu videti aktivnosti poput rada na obnovi saobraćaja, raščišćavanju ruševina, rada bolnica i dečjih domova, života u selima, a mogu se pratiti i kulturna dešavanja, kao i obnova sportskog i fiskulturnog života”, pojašnjavaju autori izložbe Radovan Cukić i Milica Tomić.
„Posetioci će, kroz selekciju snimaka nastalih 1945, moći da vide dramatične scene završnih borbi za oslobođenje zemlje, najvažnije momente dovršavanja političke revolucije, opsežnih zahvata na obnovi zemlje i normalizaciji života, sveprisutnih ožiljaka i posledica rata, ali i početka institucionalizovanog rada na stvaranju novog, socijalističkog čoveka.”
Izložba „TANJUG javlja, rat je završen“ prvi je korak kojim Muzej Jugoslavije otvara za javnost najstariji sačuvan deo foto-arhive Telegrafske agencije „Nove Jugoslavije“, koji je 1947. prenet u Кabinet maršala Tita, da bi kasnije postao deo kolekcije Muzeja.
Pored autora izložbe, njenoj realizaciji doprinela je i saradnica na obradi fotografije, Jovana Stojadinović. Arhitekturu postavke radila je Milica Lopičić, dok je za dizajn bio zadužen Mane Radmanović.
Izložba će biti otvorena do kraja 2020. godine i realizuje se uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Muzej Jugoslavije zahvaljuje TANJUG JP na ustupanju prava za korišćenje dela poslovnog imena za potrebe izložbe.

0 komentara

Korisnici
Logovanje korisnika