Politika privatnosti

Izjava o zaštiti ličnih podataka za uslugu MUZZIK TV

Poštovani korisniče usluge TV MUZZIK,

Kako biste bolje razumeli proces prikupljanja vaših ličnih podataka unutar naše aplikacije TV MUZZIK, u nastavku možete pročitati Izjavu o zaštiti ličnih podataka.

Molimo vas da Izjavu pažljivo pročitate i prihvatite radi daljeg korišćenja aplikacije TV MUZZIK. Ako se ne slažete ili naknadno opozovete saglasnost, vaše lične podatke ćemo obrisati, ali više nećete moći da koristite aplikaciju TV MUZZIK u delu za koji je potrebna registracija.

1. Opšte informacije

Ova Izjava o zaštiti ličnih podataka za uslugu TV MUZZIK primenjuje se od 1. aprila 2020. Ova Izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka unutar aplikacije TV MUZZIK. Registrovanjem za korišćenje TV MUZZIK usluge saglasni ste s načinom prikupljanja i obrade podataka na vašem uređaju opisanim u ovoj izjavi. Ova Izjava opisuje koje vaše podatke prikupljamo, na koji način ih obrađujemo i u koje svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava u vezi s vašim podacima.

2. Prikupljanje i obrada podataka

Upisom ličnih podataka (ime i prezime i adresa elektronske pošte) u za to predviđena polja prilikom registracije dajete dozvolu da se ti podaci obrađuju i upotrebljavaju u svrhu opisanu ovom izjavom.

Naša kompanija kroz aplikaciju TV MUZZIK prikuplja dodatne podatke o uređaju kojim pristupate usluzi. Podaci koje prikupljamo su: vaša IP adresa, informacija o davaocu usluge pristupa internetu, tip uređaja s kojim pristupate, operativni sistem, rezolucija ekrana i informacije o sesijama.

Prikupljeni podaci obrađuju se u svrhu pružanja kvalitetnije usluge, bolje korisničke podrške, olakšane prijave uklanjanjem potrebe za učestalim upisivanjem istih podataka, ciljane ponude i promocije programskog sadržaja kao i oglašavanja.

Naše preduzeće ni na koji način ne daje podatke o korisnicima TV MUZZIK usluge trećim stranama. Uz obavezu zadržavanja poverljivosti, Original film DOO može pouzdanim partnerima s ugovornom obavezom čuvanja tajnosti podataka dozvoliti pristup neophodnim ličnim podacima u svrhu osiguravanja funkcionalnosti platforme za pružanje usluge te korisničke podrške.
Svakoj takvoj trećoj strani zabranjena je dalja obrada vaših ličnih podataka.

3. Sigurnost vaših ličnih podataka

Podaci na serverima čuvaju se u kontrolisanom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili odavanja. U komunikaciji između uređaja podaci se enkriptuju kako bi doneli viši nivo sigurnosti i privatnosti u usluzi. Podatke štitimo u više sigurnosnih slojeva, uključujući vodeću tehnologiju enkripcije HTTPS.

4. Period čuvanja

Vaše lične podatke brišemo nakon vašeg zahteva za brisanje vašeg korisničkog naloga, a najkasnije po isteku svih zakonskih obaveza povezanih s čuvanjem ličnih podataka. Prilikom brisanja deo podataka postaje anoniman čime se trajno uklanjaju sve veze s određenom osobom.

5. Prava korisnika

Ovim vas ujedno informišemo da imate pravo na pristup svim vašim datim ličnim podacima, pravo na njihovu ispravku kao i pravo da naknadno odustanete od prethodno date saglasnosti.
Ukoliko opozovete date dozvole, vaše lične podatke ćemo obrisati ali više nećete moći da koristite TV MUZZIK aplikaciju u delu za koji je potrebna registracija.
Ako ponovo želite da date svoju dozvolu, to možete učiniti ponovnim registrovanjem.

6. Uslovi i izmene

Uslovi ove Izjave o zaštiti privatnosti uređuju upotrebu svih podataka prikupljenih za vreme primenjivanja Izjave. Original film DOO zadržava pravo da izmeni ovu Izjavu u bilo kom trenutku.

7. Zaštita podataka

U ime MuzzikRadia obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne žele da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Svi zaposleni TV MUZZIK (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

8. Informacije za kontakt

Original film DOO će rado primiti vaše komentare i sugestije u vezi s ovom Izjavom, kao i pitanja o vašima pravima kao korisnika naše aplikacije. Vaše komentare i sugestije možete slati na e-mail: info@muzzik.tv

Original film DOO
Beograd, Koče Popovića br.9
Tel: +381 11 3283806

Korisnici
Logovanje korisnika