Uvjeti korištenja

 

Članak 1

Muzzik je usluga koju nudi tvrtka MTS Media doo, Rapska 35, Zagreb, koja korisnicima omogućuje pristup sadržajima na otvorenoj internetskoj mreži putem prijamnika (pametnih telefona, računala, tableta i/ili AndroidTV aplikacija), gdje god se nalazili.

Usluge Muzzik Radio, Muzzik Radio&TV i Muzzik TV (u daljnjem tekstu "Muzzik") dostupne su putem web stranice https://vvv.muzzik.tv  (u daljnjem tekstu "Web stranica") i klijentskih aplikacija iOS aplikacija, (iOS 10 i noviji), Android aplikacija (Android OS 6 i noviji) i AndroidTV aplikacija (AndroidTV OS 8 i noviji).

Ovi Uvjeti korištenja određuju načine na koje će se koristiti usluga pružanja Muzzik sadržaja putem otvorenog interneta.

Članak 2

Za korištenje Muzzik usluga korisnik mora osigurati da mu prijamnik ispravno radi, da je spojen na internet, da ima instaliranu odgovarajuću aplikaciju te da ima odgovarajući računalni softver, ovisno o vrsti i modelu prijemne jedinice. Muzzik usluge dostupne su samo dok je prijamnik spojen na internet, bez obzira na vrstu veze, što između ostalog može uključivati ​​infrastrukturu mobilne i fiksne mreže, kućne instalacije, bežičnu vezu, hot spotove itd. Korisnik je upoznat i prihvaća činjenicu da korištenje usluge zahtijeva kvalitetan pristup Internetu te da, ovisno o kvaliteti internetske veze, Muzzik usluga možda neće uvijek biti dostupna pod istim uvjetima i iste kvalitete.  MTS Media doo ne odgovara za nedostupnost usluge zbog unaprijed dogovorenih i planiranih postupaka održavanja ili nadogradnje sustava, za nedostupnost usluge uslijed više sile, za nedostupnost uzrokovanu aktivnostima i pojavama na koje MTS Media doo nema kontrolu. (npr. neadekvatno korištenje korisničkih uređaja, nestanak struje na kraju korisnika, prekid infrastrukturne veze na kraju korisnika, kvar na mobilnoj prijenosnoj mreži ili nezadovoljavajuća kvaliteta mobilnog pristupnog priključka).

Za korištenje Muzzik usluga korisnik se mora registrirati s valjanom e-mail adresom. Područje s kojeg korisnik pristupa Muzzik servisu određeno je IP adresom. Podaci o IP adresama imaju tendenciju da se s vremena na vrijeme mijenjaju, stoga MTS Media doo ne može snositi odgovornost u slučaju da korisnik iz takvih razloga privremeno ne može pristupiti određenom sadržaju. Prilikom registracije i korištenja korisnici su dužni dati potpune i točne podatke.

MTS Media doo poduzima sve potrebne mjere za osiguranje privatnosti osobnih podataka korisnika sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Korištenjem i/ili registracijom korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja i sve njihove izmjene.

Korištenjem usluge Muzzik ili bilo kojeg njezinog dijela, pretpostavlja se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s aktualnim uvjetima korištenja te da su ih razumjeli u cijelosti.

Članak 3

MTS Media doo svojim korisnicima u dobroj namjeri osigurava korištenje sadržaja unutar usluge Muzzik. Svi korisnici mogu koristiti sadržaj isključivo u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Usluga Muzzik sastoji se od sadržaja u produkciji MTS Media doo, sadržaja u produkciji njegovih partnera i oglašivača, poveznica na vanjske stranice i audio/audio-vizualnih medijskih usluga na zahtjev. Korisnici koriste sve sadržaje na vlastitu odgovornost te MTS Media doo ne snosi odgovornost za bilo kakve troškove i eventualne štete nastale primanjem sadržaja, odnosno korištenjem usluge Muzzik. Ovo se ne odnosi na planirane troškove pristupa iz inozemstva.

Sadržaji usluge Muzzik, koji uključuju sadržaje MTS Media doo kao i sadržaje oglašivača ili partnera, zaštićeni su autorskim i srodnim pravima. Bilo kakva promjena, posudba, prodaja ili distribucija sadržaja nije dopuštena bez prethodne pismene suglasnosti MTS Media doo ili oglašivača ili partnera. Ukoliko korisnik smatra da su povrijeđena autorska ili srodna prava, dužan je o tome u najkraćem mogućem roku obavijestiti MTS Media doo. Ukoliko MTS Media doo utvrdi da korisnik neovlašteno koristi ili distribuira sadržaj, MTS Media doo ima pravo privremeno i bez upozorenja uskratiti pristup takvom sadržaju pojedinom korisniku te pokrenuti sudski postupak radi naplate naknade štete.

Članak 4

U slučaju da stranica https://vvv.muzzik.tv  sadrži poveznice na stranice trećih strana, MTS Media doo objavljuje poveznice u dobroj namjeri i ne može se smatrati odgovornim za sadržaj izvan stranice i aplikacije. Korisnici takve sadržaje koriste na vlastitu odgovornost.

Članak 5

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik prihvaća da Muzzik usluge uključuju komercijalne oglase i razne informacije, admin poruke i slične obavijesti za korisnike usluga koje su neophodne za pravilno funkcioniranje svih usluga i sadržaja. MTS Media doo će povremeno registriranim korisnicima slati newsletter koji će sadržavati informacije o sponzorstvu. Registracijom u Muzzik aplikacije korisnik pristaje na primanje newslettera. U slučaju da korisnik naknadno odluči da ne želi primati takve poruke, odnosno da opozove privolu za obradu njegovih osobnih podataka, može opozvati svoju privolu za korištenje svoje e-mail adrese za newsletter klikom na na poveznici koja mu omogućuje odjavu s newsletter liste koja je dostupna u svakom newsletteru koji se šalje korisnicima.

Članak 6

Pristup i konzumacija sadržaja putem usluge Muzzik moguća je putem pametnih telefona i tableta (iOS 10 i noviji, Android 6 i noviji), osobnih računala (Windows 7 i noviji, Mac OS X v. 10.7 i noviji, koristeći najnoviju verziju standarda internetskih preglednika: Chrome, Microsoft Edge, Mozilla, Safari) i AndroidTV uređaji (Android 8 i noviji). MTS Media doo neće snositi odgovornost u slučaju prekida prijema sadržaja zbog neadekvatne tehničke podrške ili nedovoljne brzine internetske veze.

Članak 7

MTS Media doo zadržava pravo izmjene ili modificiranja ovih Uvjeta pružanja usluge Muzzik bez prethodne najave. O svim promjenama MTS Media doo će obavijestiti korisnike. Pretpostavlja se da su korištenjem bilo kojeg sadržaja unutar Muzzik servisa korisnici upoznati i suglasni s promjenama Uvjeta korištenja.

Članak 8

Muzzik korisnik može kontaktirati na: MTS Media doo, Rapska 35, Zagreb, Hrvatska ili putem e-maila: info@muzzik.tv 

U slučaju raskida, prigovora ili zahtjeva pošaljite e-mail na: info@muzzik.tv 

Korisnici
Logovanje korisnika