KotorArt Festival 2024, Kotor, Crna Gora

Međunarodni festival KotorArt, manifestacija od državnog značaja za kulturu Crne Gore, jedan je od najvećih i najznačajnijih festivala umjetnosti u državi i regionu. Svakog ljeta KotorArt okuplja impresivan broj međunarodnih umjetnika, a sa preko 200 programa na brojnim ambijentalnim lokacijama u Kotoru i širom Boke privlači više desetina hiljada posjetilaca, čime se svrstava u najposjećenije festivale ovog tipa u regionu.

Od svog osnivanja 2002.godine fokusiran na umjetničku muziku, a od 2009. godine i na brojne druge umjetničke discipline, KotorArt već sedamnaest godina razvija brend grada Kotora, čineći ga prepoznatim u zemlji i regionu po ekskluzivnosti i vrhunskom umjetničkom nivou svojih programa. KotorArt je dio kotorskog i crnogorskog kulturnog identiteta, uživa međunarodni ugled i stvara nemjerljive benefite za ekonomski i kulturni razvoj Boke Kotorske i promociju Kotora u inostranstvu. Takođe, daje i značajan doprinos međunarodnom imidžu Kotora kao neizbježne destinacije sa bogatom kulturnom ponudom.

Prolazeći kroz različite formalne oblike i okvire, KotorArt je obuhvatao više različitih programskih cjelina u raznovrsnim umjetničkim disciplinama, poput umjetničke muzike, teatra, klapskog pjevanja, dječijeg teatra, arhitekture, filozofije, čak i visoke mode.

KotorArt Festival 2019. odvija se kroz četiri programske cjeline: XVIII KotorArt Don Brankovi dani muzike, XXVII KotorArt Kotorski festival pozorišta za djecu, XVIII KotorArt Festival klapa Perast, i IX KotorArt Pjaca od filozofa.

Sa vizijom Kotora kao važnog kulturnog centra Crne Gore, regiona ali i Evrope, KotorArt stremi ka umjetničkoj izvrsnosti. Okuplja vrhunske umjetnike, realizuje programe sa jedinstvenim i originalnim koncepcijama, koji su snažno povezani sa lokalnom zajednicom i često isprepleteni sa drugim oblastima i aktuelnim društvenim temama.

Programi KotorArta njeguju tradiciju i poštuju kulturno nasljeđe ali i promišljaju savremene tendencije umjetničke produkcije, postavljaju umjetničke i produkcione standarde i stvaraju nova umjetnička djela crnogorskih i regionalnih kompozitora. Kroz Kotorsku koncertnu sezonu, radionice, predavanja, izdavaštvo i druge projekte, KotorArt proširuje aktivnosti na vansezonski period i daje svoj doprinos cjelogodišnjem kulturnom životu grada.

Ovdje možete nađi kompletan program predstojećeg Kotor Art Festivala!
 

Korisnici
Logovanje korisnika